Kling & Freitag Passio 70×60° schwarz, passiv Kompaktlautsprechersystem